Let bestilling af mødeforplejning

Minimerer administration for kantine og bogholder

Let bestilling af mødeforplejning

Minimerer administration for kantine og bogholder

Let bestilling af mødeforplejning

Minimerer administration for kantine og bogholder

De største fordele

 • Kan se oversigt over alle bestillinger
 • Kan let gentage møder, f.eks. til kurser, morgenmøder.
 • Kan hurtigt opdatere bestillinger
 • Kan udskrive produktions- og leveringslister med ét klik
 • Kan administrere varer
 • Kan bogføre ordrer med ét klik.
 • Kan kreditere ordrer
 • Kan angive deadline for bestilling
 • Kan se online salg på forplejning, kantine-terminal og take-away
 • Kan administrere kontonumre, brugere, regningsmodtagere
 • Kan hente rapporter over køb på bestemte kontonumre
 • Kan se statistik på køb
 • Kan se en oversigt over dagens bestillinger

Workflow for bestilling af mødeforplejning

Stort besparelsespotentiale

Flere manuelle arbejdsgange fjernes og herved opnåes der et stort besparelsespotentiale for kantineforpagter og for virksomheden

Bestillinger pr. dag

DKK i besparelse pr. måned

Kantineforpagter opnår store fordele
med automatisk fakturering

FacilityNet sender automatisk fakturaer til både offentlige og private virksomheder

Private virksomheder kan modtage fakturaer i PDF.

Offentlige myndigheder modtager en elekronisk OIOUBL-faktura.

Virksomheder / kantineforpagtere kan importere posteringer / FI-indbetalinger via en CSV eller OIOUBL-fil.

Tilpas til organisationen

FacilityNet kan tilpasses, så det passer til den lille og store organisation

Let for køkkenpersonalet

Køkkenpersonalet kan let udskrive produktions- og leveringslister

Tilpasning til organisationen

FacilityNet kan tilpasses, så det passer til den lille og store organisation

Let for køkkenpersonalet

Køkkenpersonalet kan let udskrive produktions- og leveringslister

Udvalgte funktioner