Kontorhoteller og koncerner
med flere lokationer

FacilityNet er optimalt til kontorhoteller med mange lejere (virksomheder)

og koncerner som geografisk har flere lokationer.

Fordele for bestiller:

  • Bestiller kan reservere ressourcer og bestille forplejning på en hvilken som helst lokation.

 

Fordele for receptionen:

  • Receptionen på hver lokation har deres eget web-interface, hvor de få overblik over dagens møder
  • Receptionen kan administrere egne ressourcer
  • Receptionen kan se et overblik over reserverede ressourcer.

 

Fordele for virksomhed / lejer:

  • Virksomheden kan både anvende Outlook add-in eller webportalen til at bestille ressourcer.
  • Virksomhederne kan anvende forskellige moduler og formularopsætning, uafhængigt af hinanden.
  • Virksomheden kan reservere fælles ressourcer og samtidigt kunne reservere virksomhedens private ressourcer.