PRO Enterprise support

Med PRO Enterprise support får jeres virksomhed en dedikeret medarbejder hos Cateringportal.

Jeres dedikeret medarbejder vil håndtere service, support og administration i forbindelse med arbejdsprocesserne i kantine- og mødeservicen. Medarbejderen vil være fysisk placeret hos Cateringportal, men stå til rådighed for jeres medarbejdere.

 

Fordele

I vil få tilknyttet en dedikeret medarbejder som er ekspert i:

  • at rådgive i at optimere driften af kantine- og mødebooking samt anbefale nye værktøjer / moduler,
  • brugen af FacilityNet-løsningerne og som let kan supportere alle jeres brugere,
  • it-værktøjer og let kan foretage specielle dataudtræk (statistikker og konteringsfiler).
  • at kunne vedligeholde jeres data, herunder konteringsnumre, brugere, debitorer, varesortiment, medarbejdekort m.m.,
  • at bidrage med viden til bedre service og arbejdsgange.

 

Hvornår er det en fordel med en dedikeret medarbejder?

Vi anbefaler en dedikeret medarbejder, hvis en af følgende punkter er opfyldt i virksomheden:

  • Mange afdelinger fordelt på flere lokationer.
  • I har kantine-terminal og skal administrere medarbejderkort for mange lejere / medarbejdere.
  • I har kontonumre der løbende skal vedligeholdes manuelt.
  • Specielle ønsker til dataudtræk (statistik).
  • Specielle ønsker til konteringsfiler.

Hvilke arbejdsområder får I hjælp til?

Analyse af virksomhedens arbejdsprocesser

Inden opstart aflægger jeres nye “servicemedarbejder” virksomheden et besøg. Her foretages en analyse af arbejdsprocesser. Analysen vil bl.a. omhandle gæstemodtagelsen, receptionen, servicecenter, kantinen, fakturering og de administrative opgaver forbundet med kantinen og ressource-booking. Resultatet af analysen bliver et konkret forslag til, hvordan FacilityNet kan optimere drift og service.

Besøg hos virksomheden hvert kvartal

Hvert kvartal aflægger jeres medarbejder virksomheden et besøg, hvor alle interessentgrupper kommer med input til forbedringer.

Telefonsupport til alle brugere

Alle medarbejdere i organisationen kan ringe til vores support i forbindelse med tekniske spørgsmål til FacilityNet.

Live chat-support til alle brugere

Vores support vil sidde klar ved tasterne og tilbyde jeres medarbejdere live chat-support.

Tilpasset rapporter

I vil modtage en specielt tilpasset statistik rapport hvert halve år. Rapporten kan f.eks. vise salg opdelt på varer, antal reservationer i hvert mødelokale m.m.

Tilpasset posteringsfil

Vi vil tilpasse posteringsfilen i det format I ønsker og sende filen til jeres bogholderi, f.eks. hver måned.

Datavedligeholdelse

I vil modtage en specielt tilpasset statistik rapport hvert halve år. Rapporten kan f.eks. vise antallet af salg opdelt på varer, antal reservationer i hvert mødelokale m.m.

Vedligeholdelse af kantinekort

Jeres medarbejder vil hjælpe med at oprette og vedligeholde kantinekort til FacilityNet-brugere.

Undervisning og introduktion for nye medarbejdere

Én gang om året kommer jeres dedikeret medarbejder og underviser / introducerer nye ansatte i FacilityNet.

Design af vejviser / plantegning og 360º billeder af lokaler

Vi vil designe jeres vejviser og tage 360 graders billeder af mødelokaler.

Løbende info om nye features og moduler i FacilityNet

Jeres medarbejder vil løbende informere jer om nye features og moduler i FacilityNet, så I får det optimale ud af systemet.