Sikkerhed

I FacilityNet er der høj fokus på sikkerhed, både i software, datacenter og internt i organisationen.

Kontakt support@caterinportal.dk, hvis du ønsker at modtage vores Security Whitepaper, som indeholder en detaljeret beskrivelse af sikkerhedsprocedurer.

 

Serviceaftale

Kunden skal læse og acceptere FacilityNets abonnementsaftale inden driftsstart. Aftalen beskriver bl.a. de nærmere detaljer omkring service, support og datahåndtering.

Datacenter

Vores datacenter er et af de største og sikreste state-of-art datacentre i verden. Vores datacenter er klassificeret som et Tier III datacenter.

Persondata

I FacilityNet gemmes der ikke personfølsomme data. I FacilityNet registreres brugerdata, som f.eks. initialer, navn, e-mail-adresse og telefonnummer.

Cateringportal behandler alene kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål. Cateringportal har tavshedspligt om alle informationer, Cateringportal måtte komme i besiddelse af om kunden og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand.

Datakommunikation

Alt datakommunikation i FacilityNet foregår via en krypteret forbindelse (HTTPS SHA-2). Dette gælder også mellem FacilityNet klienter og webserver.

Kommunikation mellem desktop-klienter foregår via en krypteret forbindelse (HTTPS SHA-2) med en digest, der forhindrer “Man in the Middle Attack”.

Adgangskoder

Adgangskoder gemmes ikke i FacilityNet. I stedet gemmes en hashværdi så adgangskoden ikke kan læses eller gensendes til brugeren. Personalet hos Cateringportal kan derfor ikke læse brugernes adgangskoder.

Backup

Backup foretages dagligt til eksternt datacenter. Der anvendes server side kryptering (SSE) med en af de stærkeste block ciphers, som er tilgængelig – 256-bit Advanced Encryption Standard (AES-256).

Organisatorisk sikkerhed

Hos Cateringportal har vi en en intern IT-sikkerhedspolitik, som alle medarbejdere skal underskrive og følge ved ansættelse. Vi foretager interne revisioner og kontroller af vores interne IT-sikkerhedspolitik.