Sikkerhed

I FacilityNet er der høj fokus på sikkerhed, både i software, datacenter og internt i organisationen.

 

Serviceaftale

Kunden skal læse og acceptere FacilityNets abonnementsaftale inden driftsstart. Aftalen beskriver bl.a. de nærmere detaljer omkring service, support og datahåndtering.

Persondata

I FacilityNet gemmes der ikke personfølsomme data. I FacilityNet registreres brugerdata, som f.eks. initialer, navn, e-mail-adresse og telefonnummer.

Cateringportal behandler alene kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål. Cateringportal har tavshedspligt om alle informationer, Cateringportal måtte komme i besiddelse af om kunden og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand.

Datakommunikation

Alt datakommunikation i FacilityNet foregår via en krypteret forbindelse (HTTPS SHA-2). Dette gælder også mellem FacilityNet klienter og webserver.

Kommunikation mellem desktop-klienter foregår via en krypteret forbindelse (HTTPS SHA-2) med en digest, der forhindrer “Man in the Middle Attack”.

Adgangskoder

Adgangskoder gemmes ikke i FacilityNet. I stedet gemmes en hashværdi så adgangskoden ikke kan læses eller gensendes til brugeren. Personalet hos Cateringportal kan derfor ikke læse brugernes adgangskoder.

Backup

Backup af data foretages dagligt.

Datacenter

Kontakt os for at få en detaljeret beskrivelse af sikkerhed på datacenter.